Testy alergologiczne

Zasada działania systemu polega na naniesieniu na powierzchnię membran nitrocelulozowych alergenów wyprodukowanych specjalnie dla celów diagnostyki in-vitro. Alergeny te są naklejane na nitrocelulozę w  formie linii testowych w procesie zwanym kontaktowo-ploterowym.
W przeciwieństwie do większości innych metod, podczas których pojedyncze alergeny łączone są kowalencyjnie z matrycą, w naszym systemie alergeny w formie naturalnego, skoncentrowanego ekstraktu połączone są z membraną pasywnie. Taką samą technikę stosuje się przy rozpoznawaniu reakcji immunologicznych podczas analizy western-blot, dlatego też metodę tę można nazwać immuno-blotem. Na pasek testowy nakłada się surowicę, w której obecne przeciwciała łączą się z alergenami. Po procesie badania, które trwa 2,5 godziny, na pasku testowym pojawia się linia kontrolna. Jeśli pojawią się inne linie, świadczą one o wyniku dodatnim odpowiednich alergenów. Wyniki odczytuje się w przy pomocy czytników CCD lub Improvio, które robią zdjęcie membrany. Zawarte w kamerze oprogramowanie analizuje odcienie barw linii testowych na paskach nitrocelulozowych i klasyfikuje je w grupy na wewnątrzsystemowej krzywej standardowej, która obliczana jest wg standardu pyłku traw. Oprogramowanie oblicza klasy IgE (1-6), które określają zawartość specyficznej dla danego alergenu IgE pobranej próbki.

Skład systemu:

  • czytnik CCD/ Improvio z certyfikatem IVD
  • wytrząsarka boks inkubacyjny z grzebieniem
  • oprogramowanie w języku polskim

 

 

Rodzaje paneli:

Panel mieszany (1)

Panel inhalacyjny (2)

Panel pokarmowy (3 i 3A/B)

Panel pediatryczny (4)

Panel inhalacyjny z jadem osy i pszczoły (5)

Panel 30-alergenowy pokarmowy

Panel 30-alergenowy inhalacyjny

Panel CCD- diagnostyka reakcji krzyżowych


 

Panel na życzenie klienta:

 

wybór spośród 350 alergenów

 

Wielkość opakowania: 12 lub 24 testy jednego rodzaju

Czas wykonania: 2,5 godziny

Wymagana ilość surowicy:

250 mikrolitrów (panel 20-alergenowy)

300 mikrolitrów (panel 30-alergenowy)

Wynik:  IU/ml

 

Kontakt

EUROLAB Sp. z o.o., ul Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław
NIP: 898-19-77-625, REGON: 932670638
tel. 71 322 03 60, 71 783 33 47, fax. 71 322 03 61
nr gg. 2367545
e-mail: eurolab@eurolab.com.pl

Obszar działania

Obszar działania EuroLab jest teren całego kraju. Na ogół nasze usługi realizujemy dla klientów z następujących miast: Wrocław, Opole, Łódź, Kraków, Katowice oraz Warszawa.

© 2022 EUROLAB Sp. z o.o., ul Kleczkowska 50, Wrocław | Designed by FreshSeo