NEWS
ELISA - Autoprzeciwciała
Nazwa Jedn./ Ilość Nr kat. Cena
Anti-Nucleo 96
Anti-Cardiolipin Screen 96
Anti-Cardiolipin 96
Anti-ß2 GP I Screen 96
Anti-ß2 GP I 96
ENApro N 12 x 8
ANAscreen 96
ENAscreen 96
ANApro 96
ENAscreen N 96
Anti-dsDNA 96
RF IgA 96
RF IgM 96
RF IgG 96
Anti-Gliadin IgA 96
Anti-Gliadin IgG 96
Anti-huTransG 96
Anti-hu tTG IgG 96
Anti-ASGPR 96
ASCA IgA 96
ASCA IgG 96
Anti-MPO 96
Anti-PR3 96
Anti-PR3 Plus 96
Anti-Intrinsic factor 96

Eu-tTG® IgA - oznaczenie specyficznych przeciwciał IgA przeciwko tkankowej transglutaminazie w surowicy krwi

96
 

EUROLAB Sp. z o.o., ul Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław
NIP: 898-19-77-625, REGON: 932670638
tel. 71 322 03 60, 71 783 33 47, fax. 71 322 03 61
nr gg. 2367545
e-mail: eurolab@eurolab.com.pl